Stage

Stage

Tijdens je twee stageperiodes kun je datgene wat je op school hebt geleerd in praktijk brengen. Je kunt werken in het topsegment van de detailhandel, bij architectenbureau’s of meelopen met een interior designer, maar ook een geheel andere studiegerelateerde invulling aan je stage geven. Kortom, op je stageplek kun je werken aan je persoonlijke handschrift.

Stage

Veel elementen van de taak van een interior designer kunnen alleen in de beroepspraktijk worden geleerd. De Stage Ontwerpen, het Individueel Studie Programma en Stage Adviseren en Organiseren zijn geen gescheiden trajecten maar dienen als een brug tussen theorie en de beroepspraktijk. Ze bieden de gelegenheid leerervaringen op te doen, daarop te reflecteren en deze te relateren aan de theorie.


Bij de stages verleent de stageverlener opdrachten. Deze hebben meestal een meer integratief karakter en geven zicht op processen in het bedrijf. Daarnaast is er een vrije ruimte waarin je zelf initiatieven kan nemen, in overleg en met goedkeuring van de stageverlener. Dit laatste biedt je de mogelijkheid eigen leerdoelen aan te scherpen.