FAQ

Welke vooropleiding en hoeveel ervaring heb ik nodig om deze opleiding te kunnen volgen?
Corner

Wanneer je Havo/vwo of Mbo-4 niveau hebt kun je bij ons komen studeren. Binnen de opleiding ga je alle aspecten van het beroep leren. Ervaring is natuurlijk wel meegenomen, je kunt dan gaan streven naar het verder uitbouwen van je al aanwezige kennis en vaardigheden.

Wat is het verschil tussen deze opleiding en een kunstacademie?
Corner

De opleiding valt in de categorie kunstonderwijs. Op het gebied van intellectuele vorming, kennis, inzicht en onderzoek is het een gewone Hbo-opleiding. Binnen deze opleiding zijn de componenten ondernemersvaardigheden, professioneel adviseren en interieurstylen nadrukkelijker aangezet.

Is deze opleiding niet te zweverig?
Corner

De opleiding is heel concreet in het stellen van opdrachten en aanbieden van lesstof.  Artistieke aspecten worden soms ervaren als zweverig. Binnen de opleiding wordt altijd gevraagd om artistieke keuzes te motiveren met argumenten. De opleiding heeft een concreet einddoel: wanneer je afstudeert ben je interieurontwerper of interieurstylist. Dat zijn concrete beroepen waarin omgang met emotionele of subjectieve keuzen één van de aspecten is.

In hoeverre zijn de lessen creatief of theoretisch?
Corner

Dit is afhankelijk van de module die gevolgd wordt. Er zijn geen uitsluitend theoretische modulen, toepassing van kennis, inzicht en vaardigheden wordt vaak in combinatie gevraagd. In alle modulen wordt je aangesproken op je creatieve vermogens, overigens meestal met een intellectuele uitdaging.

Waarom zijn er maar twee lesdagen?
Corner

Het lesprogramma is zodanig opgezet dat je steeds tegelijkertijd twee modulen volgt. Dat zijn intensieve dagen met een gevarieerd programma van praktijklessen en soms theorielessen. Uitwerking van de praktijkopdrachten vindt ook deels thuis plaats. De resultaten hiervan worden tijdens de volgende bijeenkomst besproken.

Wat is de studielast na schooltijd?
Corner

Als het vak je ligt en het goed bij je past is studeren aan deze opleiding een natuurlijke keuze en worden design en ontwerpen je tweede natuur. Dan ervaar je het als aanstekelijk en interessant. Er worden echter wel serieuze inspanningen van je gevraagd. In je eigen planning kun je ervan uitgaan dat je 5 dagen per week nodig hebt. Sommige zeer vaardige studenten zijn in staat onderdelen vlotter af te ronden dan anderen.

Moet ik al veel over tekenprogramma’s weten, bijvoorbeeld Vectorworks?
Corner

Voor Vectorworks is een intensieve cursus opgenomen in het opleidingsprogramma, waarna je het programma veelvuldig gaat toepassen. Voor andere software wordt een zelfstandige houding van je verwacht. Tijdens sommige modulen wordt, tijdens de lessen, een hoger vaardigheidsniveau ontwikkeld.

Moet ik over goede beheersing van de Engelse taal beschikken voor deze opleiding?
Corner

Uitgangspunt is je leesvaardigheid van Engelse teksten op Havo-niveau. Gedurende de opleiding zal je regelmatig Engelstalige vakliteratuur moeten lezen. De ervaring is dat je daar, al studerend, langzaam ingroeit.

Moet ik in dezelfde stijl als Jan des Bouvrie leren werken?
Corner

Jan des Bouvrie heeft grote verdiensten voor het vakgebied als ontwerper en entrepreneur en wordt daarin algemeen gewaardeerd. De mix van creativiteit en ondernemerschap die des Bouvrie kenmerkt vind je terug in ons lesprogramma. Hierbij ligt de focus op het ontwikkelen van de eigen stijl, beeldtaal of methode van iedere student.

Hoe praktijkgericht is deze opleiding?
Corner

In alle jaren doe je een onderdeel in de praktijk. Naast de stages in het tweede en vierde jaar volg je een beroepsoriëntatie in de propedeuse en een individueel in te vullen studie onderdeel in het derde jaar. Het afstuderen, een concrete ontwerpopgave die je zelf mag voorstellen, is ook op de praktijk gericht. Hierbij word je persoonlijk begeleid door een, aan de beroepspraktijk gelieerde, ontwerper.

Welke doorstroommogelijkheden op masterniveau zijn er na deze opleiding?
Corner

Op masterniveau zijn er verschillende opleidingen tot interieurarchitect. Het masterniveau voor stylisten wordt binnen Nederland nog niet aangeboden.

Wat is de kans om meteen een baan te krijgen na het afronden van deze opleiding?
Corner

In de moeilijke economie van de afgelopen jaren is het binnen veel vakgebieden lastiger dan voorheen om werk te vinden. Toch zien we dat er veel afgestudeerden een baan vinden onder meer bij hun stage-adressen. Er is een blijvende vraag naar enthousiaste en vaardige afgestudeerden.